Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí: teorie a metodika, aktivity pro rozvoj myšlení

Autor:
Petr Bauman
Vydavatel:
TF JU, Centrum filozofie pro děti
Kategorie:
Rok vydání:
2013
Velikost knihy:
996,6 kB
Poslední aktualizace:
04.07.2018
ISBN:
978-80-7394-412-4

Kniha je doprovodným textem k edici příběhů a metodických příruček Filozofie pro děti: prevence násilí. Představuje teoretická východiska využití programu Filozofie pro děti k prevenci sociálně‐patologických jevů a vysvětluje souvislost mezi původním cílem programu, jímž je rozvoj myšlení, a jeho aplikací v oblasti prevence násilí. Široké veřejnosti, rodičům a pedagogům, výchovným poradcům, třídním učitelům a vychovatelům rovněž nabízí praktický materiál pro práci s dětmi: celkem 99 témat s mnoha náměty k diskusi a dalšími aktivitami a cvičeními zaměřenými na rozvoj intelektových a komunikačních dovedností, resp. na rozvoj kompetencí k řešení problémů, komunikativních, personálních a sociálních. Mezi uvedenými tématy najdeme taková, která mohou být podrobněji zpracována v rámci osobnostní, mediální, etické, environmentální, sexuální, rodinné nebo literární výchovy. Rozsah: 200 stran.

150 Kč

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Windows desktop, Android mobile