Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce

Autor:
Tomáš Kvítek a kolektiv
Vydavatel:
Povodí Vltavy, státní podnik
Kategorie:
Rok vydání:
2017
Velikost knihy:
73,3 MB
Poslední aktualizace:
14.09.2018
ISBN:
000-00-000-0000-0

Kniha pojednává o vztahu retence vody a jakosti vody v povodí naší nejvýznamnější vodní nádrže. Publikace shrnuje široké spektrum poznatků z pedologie, geologie, geomorfologie, hydrologie změny land use a zemědělské výroby. Současně si všímá i vývoje jakosti vody a odnosu látek jak v tocích jednotlivých vodních útvarů, tak i na experimentálních povodích, které jsou základem pro zhodnocení příčin vyplavování látek z půdy a odnosu látek v povrchovém odtoku.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, Android tablet, Android mobile