Číst

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Kategorie: Pedagogika

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 25,85 MB

ISBN: 978-80-7394-936-5

Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní pobyty

Autor:
Jarmila Ichová
Kategorie:
Pedagogika

Brožura Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní pobyty obsahuje inspirace pro sestavení programu pro pobytové adaptační kurzy žáků a studentů. Jsou uvedena pravidla pro hry, které byly mnohokrát na podobných akcích vyzkoušeny v praxi.
Brožura vznikla jako publikace Centra pro přírodovědné vzdělávání Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy