IT a matematika
Celkem jsou k dispozici 4 publikace

Cvičebnice z lineární algebry
Lenka Zalabová, Eva Lálová
Zdarma
Vybrané úlohy řešené na počítači: diskrétní a…
Jan Valdman
Zdarma
Mobilní sítě a jejich bezpečnost
RNDr. Libor Dostálek
Zdarma
JU - DEMO
Code Creator, s.r.o.
Zdarma