IT a matematika
Celkem je k dispozici 8 publikací

Jemný úvod do maticového a vektorového počtu

Jan Eisner, Lenka Zalabová

Zdarma
Množiny – Učebnice pro SŠ

Karel Pazourek, Jana Kalová, Michaela Petrová

Zdarma
Množiny příručka pro učitele

Karel Pazourek, Jana Kalová, Michaela Petrová

Zdarma
Algebra

Lenka Zalabová

Zdarma
Cvičebnice z lineární algebry

Lenka Zalabová, Eva Lálová

Zdarma
Mobilní sítě a jejich bezpečnost

RNDr. Libor Dostálek

Zdarma
Vybrané úlohy řešené na počítači: diskrétní a…

Jan Valdman

Zdarma
JU - DEMO

Code Creator, s.r.o.

Zdarma