Číst

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kategorie: IT a matematika

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 4,91 MB

ISBN: 978-80-7394-905-1

Vybrané úlohy řešené na počítači: diskrétní a numerická matematika

Autor:
Jan Valdman
Kategorie:
IT a matematika

Snahou této publikace bylo vytvořit doplňkový text k přednáškám autora na PřF JU v Českých Budějovicích v období 2012 - 2021, který by čtenáře motivoval ke studiu vybraných matematických úloh za využití počítače. Předkládané úlohy jsou většinou známé, nová jsou řešení pomocí počítače.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy