Úvod do problematiky duševního vlastnictví

Autor:
RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, JUDr. Martin Slobodník, Ing. Pavla Matulová, Ph.D., Ing. Petr Zdřálek, Ph.D., Mgr. Jan Černý
Vydavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií
Kategorie:
Rok vydání:
2018
Velikost knihy:
1,1 MB
Poslední aktualizace:
14.01.2019
ISBN:
978-80-7394-710-1

Ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a komercializace jsou témata, která jsou více a více důležitější pro veřejné vysoké školy. Jedná se předně o uplatňování výsledků VaV vůči komerčním subjektům. K tomu je potřeba vždy zvolit správný postup a způsob ochrany duševního vlastnictví a´t již v podobě průmyslově právní ochrany či autorsko-právní ochrany. Následně je potřeba dodržet jisté postupy, které si každá instituce stanovuje svými interními předpisy. Nakládání s nehmotnými statky a případné vymáhání těchto práv jsou důležité pro všeobecnou orientaci v rámci této problematiky.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows desktop