Společenské a humanitní vědy
Celkem je k dispozici 18 publikací

Kyberšikana

Renata Švestková, Ladislav Soldán, Martin Řehka

Zdarma
Mediátorství v sociální práci

Martina Ramešová

Zdarma
Státní a nestátní sektor v oblasti migrace a…

Světlana Porsche

Zdarma
Kulturní, historické a sociální souvislosti migrace

Světlana Porsche

Zdarma
Řízení organizací sociální práce

Jan Molek

Zdarma
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením

Kolektiv autorů

Zdarma
Sociokulturní a náboženská specifika menšin

Ruslan Zassiedko

Zdarma
Lidská práva a dilemata v sociální práci ve vztahu k…

Jana Borská, Jana Stejskalová, Jitka Vacková

Zdarma
Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky pro sociální…

Renata Švestková

Zdarma
Sociální práce se seniory

Kolektiv autorů

Zdarma
Lidská práva v oblasti migrace a integrace menšin i…

Lenka Rosková, Veronika Záleská, Jitka Vacková

Zdarma
Metodika zpracování bakalářské práce

Miluše Vítečková

Zdarma
Úvod do problematiky duševního vlastnictví

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, JUDr. Martin Slobodník, Ing. Pavla Matulová, Ph.D., Ing. Petr Zdřálek, Ph.D., Mgr. Jan Černý

Zdarma
JU - DEMO

Code Creator, s.r.o.

Zdarma
Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací

Tomáš Veber, Petr Bauman

Zdarma
Než budete číst Bibli podruhé

Adam Mackerle

Zdarma
Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí:…

Petr Bauman

150 Kč
Kritické a tvořivé myšlení: není to málo?

Petr Bauman (ed.)

Zdarma