Společenské a humanitní vědy
Celkem je k dispozici 18 publikací

Kyberšikana
Renata Švestková, Ladislav Soldán, Martin Řehka
Zdarma
Mediátorství v sociální práci
Martina Ramešová
Zdarma
Státní a nestátní sektor v oblasti migrace a…
Světlana Porsche
Zdarma
Kulturní, historické a sociální souvislosti migrace
Světlana Porsche
Zdarma
Řízení organizací sociální práce
Jan Molek
Zdarma
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením
Kolektiv autorů
Zdarma
Sociokulturní a náboženská specifika menšin
Ruslan Zassiedko
Zdarma
Lidská práva a dilemata v sociální práci ve vztahu k…
Jana Borská, Jana Stejskalová, Jitka Vacková
Zdarma
Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky pro sociální…
Renata Švestková
Zdarma
Sociální práce se seniory
Kolektiv autorů
Zdarma
Lidská práva v oblasti migrace a integrace menšin i…
Lenka Rosková, Veronika Záleská, Jitka Vacková
Zdarma
Metodika zpracování bakalářské práce
Miluše Vítečková
Zdarma
Úvod do problematiky duševního vlastnictví
RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, JUDr. Martin Slobodník, Ing. Pavla Matulová, Ph.D., Ing. Petr Zdřálek, Ph.D., Mgr. Jan Černý
Zdarma
JU - DEMO
Code Creator, s.r.o.
Zdarma
Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací
Tomáš Veber, Petr Bauman
Zdarma
Než budete číst Bibli podruhé
Adam Mackerle
Zdarma
Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí:…
Petr Bauman
150 Kč
Kritické a tvořivé myšlení: není to málo?
Petr Bauman (ed.)
Zdarma