Číst

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií

Kategorie: Společenské a humanitní vědy

Rok vydání: 2018

Velikost knihy: 1,14 MB

ISBN: 978-80-7394-710-1

Poslední aktualizace: 14. 1. 2019

Formát knihy: PDF

Úvod do problematiky duševního vlastnictví

Autor:
RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, JUDr. Martin Slobodník, Ing. Pavla Matulová, Ph.D., Ing. Petr Zdřálek, Ph.D., Mgr. Jan Černý

Ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a komercializace jsou témata, která jsou více a více důležitější pro veřejné vysoké školy. Jedná se předně o uplatňování výsledků VaV vůči komerčním subjektům. K tomu je potřeba vždy zvolit správný postup a způsob ochrany duševního vlastnictví a´t již v podobě průmyslově právní ochrany či autorsko-právní ochrany. Následně je potřeba dodržet jisté postupy, které si každá instituce stanovuje svými interními předpisy. Nakládání s nehmotnými statky a případné vymáhání těchto práv jsou důležité pro všeobecnou orientaci v rámci této problematiky.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.