Číst

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Kategorie: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 6,06 MB

ISBN: 978-80-7394-975-4

Vybrané kapitoly z didaktiky geografie (1. část)

Autor:
Roman Kneifl
Kategorie:
Přírodní vědy, technika a zemědělství

Publikace vznikla jako podpora studentů Přírodovědecké fakulty JU, budoucích učitelů geografie. Posláním práce je seznámit studenty s fungováním prostředí geografického vzdělávání, poslouží ale i jako podpůrný materiál pro učitele geografie.

Publikace vznikla za podpory Centra pro přírodovědné vzdělávání Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy