Přírodní vědy, technika a zemědělství
Celkem je k dispozici 119 publikací

Vybrané kapitoly z didaktiky geografie (2. část)

Roman Kneifl

Zdarma
Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní…

Jarmila Ichová

Zdarma
CLIL na střední škole - angličtina a fyzika - učitel

Dagmar Šimková, Jana Kalová

Zdarma
Experimentální metody v biochemii

Ivana Kutá Smatanová

Zdarma
Vybrané kapitoly z didaktiky geografie (1. část)

Roman Kneifl

Zdarma
Opatření na zkrácení generačního intervalu u kapra…

M. Kocour, M. Prchal, D. Gela, H. Kocour Kroupová, Ch. Steinbach, M. Garayová, T. Policar

Zdarma
Stanovení obsahu rybího masa ve výrobcích ze…

A. Honzlová, H. Čurdová, L. Schebestová, J. Příborský, M. Šandová, A. Stará, J. Velíšek

Zdarma
Postup transplantace zárodečných buněk kapra…

V. Kašpar, R. Franěk, M. Pšenička

Zdarma
Optimalizace reprodukce a chovu plůdku štiky obecné …

T. Policar, J. Křišťan, V. Bondarenko, T. Pěnka

Zdarma
Hormonální stimulace spermiace reofilních druhů…

P. Podhorec, J. Knowles, J. Vysloužil, S. Boryshpolets, M. Rodina, B. Dzyuba

Zdarma
Chov a reprodukce parmy obecné (Barbus barbus) pro…

T. Policar, P. Lepič, T. Pěnka, J. Hajíček, I. Šetlíková

Zdarma
Výživa reofilních kaprovitých ryb

K. Roy, L. Kajgrová, P. Dvořák, J. Mráz

Zdarma
Prevence vzniku a rozšíření edémové nemoci kaprů…

V. Piačková, M. Palíková, Ľ. Pojezdal, E. Zusková, I. Papežíková, K. Matějíčková

Zdarma
Využití amurského lysce pro zefektivnění produkce…

M. Prchal, D. Gela, M. Flajšhans, V. Piačková, H. Kocour Kroupová, M. Kocour

Zdarma
Chov dánia pruhovaného pro experimentální účely

R. Franěk, M. Pšenička

Zdarma
Optimalizovaná reprodukce a efektivní chov candáta…

T. Policar, J. Křišťan, O. Malinovskyi, T. Pěnka, J. Kolářová

Zdarma
Digestibility of protein feeds in Tilapia

Koushik Roy, Jan Mráz

Zdarma
Masová produkce vířníků (Brachionus plicatilis) a…

C. Yanes-Roca, V. Profant, T. Policar

Zdarma
Alternative feed components to replace fishmeal and…

Koushik Roy, Jan Mráz

Zdarma
Vermikompostování kalů ze sladkovodních…

A. Kouba, D. Hlaváč, I. Kuklina, J. Hamáčková, J. Másílko, J. Mráz, P. Kozák, A. Koubová, M. Buřič

Zdarma
Metody stabilní produkce diploidních gamet pomocí…

R. Franěk, M. Pšenička

Zdarma
Diagnostika jarních úhynů kaprů

V. Piačková, E. Zusková, H. Kocour Kroupová, J. Máchová, T. Veselý, K. Matějíčková, Ľ. Pojezdal, I. Papežíková, E. Syrová, M. Palíková

Zdarma
Řešení zdravotní problematiky v intenzivních chovech…

Jitka Kolářová, Leona Nepejchalová, Tomáš Policar

Zdarma
Produkce a využití triploidů u okounovitých ryb

T. Policar, J. Křišťan, H.D. Dadras, M. Flajšhans

Zdarma