Přírodní vědy, technika a zemědělství
Celkem je k dispozici 20 publikací

CLIL na střední škole - angličtina a fyzika - učitel

Dagmar Šimková, Jana Kalová

Zdarma
Vybrané kapitoly z didaktiky geografie (1. část)

Roman Kneifl

Zdarma
Experimentální metody v biochemii

Ivana Kutá Smatanová

Zdarma
Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní…

Jarmila Ichová

Zdarma
Základy hydrochemie - návody pro laboratorní cvičení

Olga Valentová, Jana Máchová, Hana Kocour Kroupová

Zdarma
Vodní toxikologie pro rybáře

J. Velíšek, Z. Svobodová, J. Blahová, J. Máchová a kol.

Zdarma
Praktika v rybníkářství

Pavel Hartman, Ján Regenda

Zdarma
Biologie a chov raků

Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek, Miloš Buřič a kol.

Zdarma
Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků

Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek

Zdarma
Kvalita a gastronomie ryb a rybích výrobků

Sabine Sampels, Eduard Levý, Jan Mráz, Pavel Vejsada, Tomáš Zajíc

Zdarma
Fishery in Open Waters

Tomáš Randák, Ondřej Slavík, Jan Kubečka, Zdeněk Adámek a kol

Zdarma
Applied Hydrobiology

Zdeněk Adámek, Jan Helešic, Blahoslav Maršálek, Martin Rulík

Zdarma
Anatomie a fyziologie ryb

Petr Dvořák, Martin Pyszko, Josef Velíšek, Zuzana Dvořáková Líšková, Jaroslav Andreji

Zdarma
Zpracování ryb

František Vácha, Pavel Vejsada

Zdarma
Management akvakultury

Hartman Pavel, Bednářová Dagmar, Mikl Rudolf

Zdarma
Genetika a šlechtění ryb

Martin Flajšhans, Martin Kocour, Petr Ráb a kol.

Zdarma
Crayfish Biology and Culture

Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek a kol.

Zdarma
Aplikovaná hydrobiologie

Adámek Zdeněk, Helešic Jan, Maršálek Blahoslav, Rulík Martin

Zdarma
Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže…

Tomáš Kvítek a kolektiv

Zdarma
JU - DEMO

Code Creator, s.r.o.

Zdarma