Přírodní vědy, technika a zemědělství
Celkem je k dispozici 16 publikací

Základy hydrochemie - návody pro laboratorní cvičení
Olga Valentová, Jana Máchová, Hana Kocour Kroupová
Zdarma
Vodní toxikologie pro rybáře
J. Velíšek, Z. Svobodová, J. Blahová, J. Máchová a kol.
Zdarma
Praktika v rybníkářství
Pavel Hartman, Ján Regenda
Zdarma
Biologie a chov raků
Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek, Miloš Buřič a kol.
Zdarma
Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek
Zdarma
Kvalita a gastronomie ryb a rybích výrobků
Sabine Sampels, Eduard Levý, Jan Mráz, Pavel Vejsada, Tomáš Zajíc
Zdarma
Fishery in Open Waters
Tomáš Randák, Ondřej Slavík, Jan Kubečka, Zdeněk Adámek a kol
Zdarma
Applied Hydrobiology
Zdeněk Adámek, Jan Helešic, Blahoslav Maršálek, Martin Rulík
Zdarma
Anatomie a fyziologie ryb
Petr Dvořák, Martin Pyszko, Josef Velíšek, Zuzana Dvořáková Líšková, Jaroslav Andreji
Zdarma
Zpracování ryb
František Vácha, Pavel Vejsada
Zdarma
Management akvakultury
Hartman Pavel, Bednářová Dagmar, Mikl Rudolf
Zdarma
Genetika a šlechtění ryb
Martin Flajšhans, Martin Kocour, Petr Ráb a kol.
Zdarma
Crayfish Biology and Culture
Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek a kol.
Zdarma
Aplikovaná hydrobiologie
Adámek Zdeněk, Helešic Jan, Maršálek Blahoslav, Rulík Martin
Zdarma
Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže…
Tomáš Kvítek a kolektiv
Zdarma
JU - DEMO
Code Creator, s.r.o.
Zdarma