Číst

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Kategorie: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 2,05 MB

ISBN: 978-80-7514-182-8

Poslední aktualizace: 20. 6. 2023

Formát knihy: PDF

Opatření na zkrácení generačního intervalu u kapra obecného

Autor:
M. Kocour, M. Prchal, D. Gela, H. Kocour Kroupová, Ch. Steinbach, M. Garayová, T. Policar

Kapr obecný, Cyprinus carpio, chovaný v klasickém rybničním chovu pohlavně dospívá v podmínkách České republiky později než většina jiných hospodářských zvířat a dalších hospodářsky důležitých druhů ryb. Pozdní pohlavní dospívání kapra působí problémy při šlechtitelské práci. Při selekčním šlechtění je žádoucí mít co nejkratší generační interval, neboť tím rychleji posouváme požadovaným směrem užitkovost znaků ryb, na které se zaměřujeme. Kratší generační interval tedy zvyšuje efektivitu selekčního programu. Obdobným způsobem můžeme zrychlit tvorbu či obnovu plemen a linií kapra nebo dříve získat ceněné pohlavní produkty ryb (jikry a mlíčí) pro jejich další využití. Na rozdíl od teplokrevných druhů hospodářských zvířat lze délku generačního intervalu u ryb výrazněji ovlivnit podmínkami prostředí. Cílem této metodiky je seznámit její uživatele s širšími poznatky o pohlavním dospíváním ryb, a to zejména ve vztahu k vnějším podmínkám, a nastínit konkrétní opatření a postupy na zkrácení generačního intervalu kapra obecného s ohledem na účel, pro který to dělám

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.