Číst

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Kategorie: Společenské a humanitní vědy

Rok vydání: 2014

Velikost knihy: 5,38 MB

ISBN: 978-80-7394-451-3

Poslední aktualizace: 25. 1. 2018

Formát knihy: PDF

Než budete číst Bibli podruhé

Autor:
Adam Mackerle

Kniha je určena čtenářům, kteří mají zájem o hlubší porozumění Bibli, tj. už ji někdy měli v ruce (už ji „jednou četli“) a nyní chtějí hlouběji proniknout do jejích tajů. Kniha neobsahuje výklady jednotlivých částí Bible, představuje však čtenáři několik vzájemně úzce propojených témat, která jsou pro porozumění Bibli důležitá a často klíčová, ale jejichž objasnění ve standardních komentářích k biblickým textům nenajde. Jedná se o (po obecných úvodních informacích) dějiny izraelského národa, obsah a dělení Bible, dějiny kánonu a dějiny textu Starého i Nového zákona, pojednání o starověkých překladech a o překladech do českého jazyka, otázka inspirace a s tím související otázka pravdivosti Bible a konečně dějiny výkladu Bible a vysvětlení základních principů a pravidel interpretace. Text knihy je pravidelně doplněn odkazy na českou literaturu, aby čtenář mohl dále své znalosti prohlubovat. Snad se této knize podaří alespoň částečně přispět k lepšímu porozumění této prastaré a stále aktuální knize.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.