Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2011

Book size: 864,56 kB

ISBN: 978-80-87437-38-4

Last update: 29. 6. 2023

Book format: PDF

Optimalizace metod hormonálně indukované ovulace při řízené reprodukci vybraných hospodářsky významných teplomilných druhů ryb

Author:
J. Kouřil, P. Podhorec, V. Stejskal, T. Policar, J. Křišťan, B. Drozd

Cílem této metodiky je popsat experimentálně ověřené postupy řízené reprodukce vybraných druhů ryb při využití komerčních hormonálních přípravků na bázi syntetických analogů spouštěcích hormonů – GnRHa (Supergestran), případně GnRHa společně s inhibitory dopaminu (Ovopel a Dagin). Metodika nezahrnuje způsoby chovu nebo získávání generačních ryb, ale jen jejich předvýtěrovou přípravu a vlastní umělý výtěr.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms