Číst

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Kategorie: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 1,4 MB

ISBN: 978-80-7514-131-6

Poslední aktualizace: 26. 6. 2023

Formát knihy: PDF

Vermikompostování kalů ze sladkovodních akvakulturních recirkulačních systémů a zhodnocení kvality finálních vermikompostů a biomasy žížal

Autor:
A. Kouba, D. Hlaváč, I. Kuklina, J. Hamáčková, J. Másílko, J. Mráz, P. Kozák, A. Koubová, M. Buřič

Cílem této technologie, založené na sérii vlastních testů a kritického zhodnocení dostupné literatury, bylo poskytnout robustnější poznatky o vermikompostovatelnosti kalů z RAS a sumarizaci zjištěných echnologických doporučení. Vedle vlastní možnosti zpracování zmiňovaných odpadních kalů tímto ekologicky šetrným způsobem je pak zhodnocena i další využitelnost získaných vermikompostů a biomasy žížal.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.