Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2022

Book size: 3,97 MB

ISBN: 978-80-7514-154-5

Last update: 20. 6. 2023

Book format: PDF

Stanovení obsahu rybího masa ve výrobcích ze sladkovodních ryb

Author:
A. Honzlová, H. Čurdová, L. Schebestová, J. Příborský, M. Šandová, A. Stará, J. Velíšek

Cílem této metodiky je stanovení specifi ckých dusíkových faktorů pro jednotlivé druhy sladkovodních ryb, a to kapra obecného (Cyprinus carpio), štiku obecnou (Esox lucius), sumce velkého (Silurus glanis), candáta obecného (Sander lucioperca), pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) a sivena amerického (Salvelinus fontinalis) a navržení metody stanovení obsahu rybího masa ve výrobcích ze sladkovodních ryb. Metodika bude sloužit kontrolním orgánům provádějícím úřední dozor nad potravinami.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms