All publications
37 publications are available

Cvičebnice z lineární algebry
Lenka Zalabová, Eva Lálová
Free
Vybrané úlohy řešené na počítači: diskrétní a…
Jan Valdman
Free
Kyberšikana
Renata Švestková, Ladislav Soldán, Martin Řehka
Free
Mediátorství v sociální práci
Martina Ramešová
Free
Státní a nestátní sektor v oblasti migrace a…
Světlana Porsche
Free
Kulturní, historické a sociální souvislosti migrace
Světlana Porsche
Free
Řízení organizací sociální práce
Jan Molek
Free
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením
Kolektiv autorů
Free
Sociokulturní a náboženská specifika menšin
Ruslan Zassiedko
Free
Lidská práva a dilemata v sociální práci ve vztahu k…
Jana Borská, Jana Stejskalová, Jitka Vacková
Free
Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky pro sociální…
Renata Švestková
Free
Sociální práce se seniory
Kolektiv autorů
Free
Lidská práva v oblasti migrace a integrace menšin i…
Lenka Rosková, Veronika Záleská, Jitka Vacková
Free
Metodika zpracování bakalářské práce
Miluše Vítečková
Free
Dějiny islámského umění
Klapetek Martin
Free
Základy hydrochemie - návody pro laboratorní cvičení
Olga Valentová, Jana Máchová, Hana Kocour Kroupová
Free
Vodní toxikologie pro rybáře
J. Velíšek, Z. Svobodová, J. Blahová, J. Máchová a kol.
Free
Praktika v rybníkářství
Pavel Hartman, Ján Regenda
Free
Biologie a chov raků
Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek, Miloš Buřič a kol.
Free
Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek
Free
Kvalita a gastronomie ryb a rybích výrobků
Sabine Sampels, Eduard Levý, Jan Mráz, Pavel Vejsada, Tomáš Zajíc
Free
Fishery in Open Waters
Tomáš Randák, Ondřej Slavík, Jan Kubečka, Zdeněk Adámek a kol
Free
Applied Hydrobiology
Zdeněk Adámek, Jan Helešic, Blahoslav Maršálek, Martin Rulík
Free
Anatomie a fyziologie ryb
Petr Dvořák, Martin Pyszko, Josef Velíšek, Zuzana Dvořáková Líšková, Jaroslav Andreji
Free