All publications
43 publications are available

CLIL na střední škole - angličtina a fyzika - učitel

Dagmar Šimková, Jana Kalová

Free
Vybrané kapitoly z didaktiky geografie (1. část)

Roman Kneifl

Free
Experimentální metody v biochemii

Ivana Kutá Smatanová

Free
Algebra

Lenka Zalabová

Free
Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní…

Jarmila Ichová

Free
Cvičebnice z lineární algebry

Lenka Zalabová, Eva Lálová

Free
Vybrané úlohy řešené na počítači: diskrétní a…

Jan Valdman

Free
Kyberšikana

Renata Švestková, Ladislav Soldán, Martin Řehka

Free
Mediátorství v sociální práci

Martina Ramešová

Free
Státní a nestátní sektor v oblasti migrace a…

Světlana Porsche

Free
Kulturní, historické a sociální souvislosti migrace

Světlana Porsche

Free
Řízení organizací sociální práce

Jan Molek

Free
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením

Kolektiv autorů

Free
Sociokulturní a náboženská specifika menšin

Ruslan Zassiedko

Free
Lidská práva a dilemata v sociální práci ve vztahu k…

Jana Borská, Jana Stejskalová, Jitka Vacková

Free
Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky pro sociální…

Renata Švestková

Free
Sociální práce se seniory

Kolektiv autorů

Free
Lidská práva v oblasti migrace a integrace menšin i…

Lenka Rosková, Veronika Záleská, Jitka Vacková

Free
Metodika zpracování bakalářské práce

Miluše Vítečková

Free
Dějiny islámského umění

Klapetek Martin

Free
Základy hydrochemie - návody pro laboratorní cvičení

Olga Valentová, Jana Máchová, Hana Kocour Kroupová

Free
Vodní toxikologie pro rybáře

J. Velíšek, Z. Svobodová, J. Blahová, J. Máchová a kol.

Free
Praktika v rybníkářství

Pavel Hartman, Ján Regenda

Free
Biologie a chov raků

Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek, Miloš Buřič a kol.

Free