Přírodní vědy, technika a zemědělství
119 publications are available

Vybrané kapitoly z didaktiky geografie (2. část)

Roman Kneifl

Free
Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní…

Jarmila Ichová

Free
CLIL na střední škole - angličtina a fyzika - učitel

Dagmar Šimková, Jana Kalová

Free
Experimentální metody v biochemii

Ivana Kutá Smatanová

Free
Vybrané kapitoly z didaktiky geografie (1. část)

Roman Kneifl

Free
Opatření na zkrácení generačního intervalu u kapra…

M. Kocour, M. Prchal, D. Gela, H. Kocour Kroupová, Ch. Steinbach, M. Garayová, T. Policar

Free
Stanovení obsahu rybího masa ve výrobcích ze…

A. Honzlová, H. Čurdová, L. Schebestová, J. Příborský, M. Šandová, A. Stará, J. Velíšek

Free
Postup transplantace zárodečných buněk kapra…

V. Kašpar, R. Franěk, M. Pšenička

Free
Optimalizace reprodukce a chovu plůdku štiky obecné …

T. Policar, J. Křišťan, V. Bondarenko, T. Pěnka

Free
Hormonální stimulace spermiace reofilních druhů…

P. Podhorec, J. Knowles, J. Vysloužil, S. Boryshpolets, M. Rodina, B. Dzyuba

Free
Chov a reprodukce parmy obecné (Barbus barbus) pro…

T. Policar, P. Lepič, T. Pěnka, J. Hajíček, I. Šetlíková

Free
Výživa reofilních kaprovitých ryb

K. Roy, L. Kajgrová, P. Dvořák, J. Mráz

Free
Prevence vzniku a rozšíření edémové nemoci kaprů…

V. Piačková, M. Palíková, Ľ. Pojezdal, E. Zusková, I. Papežíková, K. Matějíčková

Free
Využití amurského lysce pro zefektivnění produkce…

M. Prchal, D. Gela, M. Flajšhans, V. Piačková, H. Kocour Kroupová, M. Kocour

Free
Chov dánia pruhovaného pro experimentální účely

R. Franěk, M. Pšenička

Free
Optimalizovaná reprodukce a efektivní chov candáta…

T. Policar, J. Křišťan, O. Malinovskyi, T. Pěnka, J. Kolářová

Free
Digestibility of protein feeds in Tilapia

Koushik Roy, Jan Mráz

Free
Masová produkce vířníků (Brachionus plicatilis) a…

C. Yanes-Roca, V. Profant, T. Policar

Free
Alternative feed components to replace fishmeal and…

Koushik Roy, Jan Mráz

Free
Vermikompostování kalů ze sladkovodních…

A. Kouba, D. Hlaváč, I. Kuklina, J. Hamáčková, J. Másílko, J. Mráz, P. Kozák, A. Koubová, M. Buřič

Free
Metody stabilní produkce diploidních gamet pomocí…

R. Franěk, M. Pšenička

Free
Diagnostika jarních úhynů kaprů

V. Piačková, E. Zusková, H. Kocour Kroupová, J. Máchová, T. Veselý, K. Matějíčková, Ľ. Pojezdal, I. Papežíková, E. Syrová, M. Palíková

Free
Řešení zdravotní problematiky v intenzivních chovech…

Jitka Kolářová, Leona Nepejchalová, Tomáš Policar

Free
Produkce a využití triploidů u okounovitých ryb

T. Policar, J. Křišťan, H.D. Dadras, M. Flajšhans

Free