Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2022

Book size: 8,04 MB

ISBN: 978-80-7514-145-3

Last update: 20. 6. 2023

Book format: PDF

Postup transplantace zárodečných buněk kapra obecného a postup odchovu a reprodukce jedinců získaných touto transplantací pro potřeby uchování genových zdrojů či další aplikace

Author:
V. Kašpar, R. Franěk, M. Pšenička

Cílem této metodiky je popsat postup nakládání se zárodečnými buňkami, postup transplantace zárodečných buněk, postup odchovu a reprodukce jedinců karasa po transplantaci zárodečných buněk a efektivitu reprodukce těchto jedinců (chimér) jako alternativní přístup doposud používaných metod uchovávání genových zdrojů kapra, zejména společně s kryokonzervací zárodečných buněk, která byla už v minulosti u tohoto druhu popsána.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms