Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2022

Book size: 1,55 MB

ISBN: 978-80-7514-139-2

Last update: 3. 11. 2023

Book format: PDF

Prevence vzniku a rozšíření edémové nemoci kaprů/spavé nemoci koi kaprů (CEVD/KSD) v chovech kapra a koi kapra

Author:
V. Piačková, M. Palíková, Ľ. Pojezdal, E. Zusková, I. Papežíková, K. Matějíčková

Cílem metodiky je poskytnout chovatelům ryb i praktickým veterinárním lékařům souhrn dosavadních vědomostí o chorobě vyvolávané kapřím edémovým virem (CEV) a navrhnout opatření směřující k ochraně chovů ryb před tímto závažným infekčním onemocněním kaprovitých ryb.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms