Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2021

Book size: 10,44 MB

ISBN: 978-80-7514-126-2

Last update: 26. 6. 2023

Book format: PDF

Optimalizovaná reprodukce a efektivní chov candáta obecného (Sander lucioperca) zajišťující produkci kvalitních násadových a tržních ryb

Author:
T. Policar, J. Křišťan, O. Malinovskyi, T. Pěnka, J. Kolářová

Cílem této publikace je popsat a poloprovozně ověřit inovaci technologického postupu optimalizované reprodukce generačních ryb candáta obecného a efektivního odchovu larev, juvenilních a starších kategorií ryb, které je možné využít jako kvalitní násadový materiál pro vysazení do volných vod.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms