Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2021

Book size: 935,91 kB

ISBN: 978-80-7514-124-8

Last update: 26. 6. 2023

Book format: PDF

Masová produkce vířníků (Brachionus plicatilis) a jejich využití k odchovu larev candáta obecného (Sander lucioperca)

Author:
C. Yanes-Roca, V. Profant, T. Policar

Cílem této ověřené technologie bylo popsat úspěšnou realizaci masové kultivace vířníků druhu Brachionus plicatilis v kontrolovaných podmínkách dvěma způsoby, a to konkrétně pomocí statického (dávkového) a velkokapacitního systému využívajícího recirkulační akvakulturní systém (RAS).

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms