Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2021

Book size: 1,23 MB

ISBN: 978-80-7514-129-3

Last update: 26. 6. 2023

Book format: PDF

Metody stabilní produkce diploidních gamet pomocí náhradních rodičů pro účely triploidizace v akvakultuře

Author:
R. Franěk, M. Pšenička

Cílem prezentované technologie bylo popsat a ověřit alternativní postup pro triploidizaci v akvakultuře, který využívá různých metod transplantace tetraploidních zárodečných kmenových buněk do diploidních recipientů, za účelem produkce diploidních spermií pro účely přímé triploidizace. Postup byl testován na dániu pruhovaném (Danio rerio).

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms