Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2011

Book size: 1,78 MB

ISBN: 978-80-87437-37-7

Last update: 29. 6. 2023

Book format: PDF

Metodické postupy při aplikaci hybridizačních programů u ryb v podmínkách českého rybářství

Author:
M. Kocour, M. Flajšhans, V. Kašpar, D. Gela, M. Hulák, M. Rodina, O. Linhart

Vnitrodruhová hybridizace je jednou ze základních šlechtitelských metod v chovech hospodářských zvířat využívaných jednak k produkci kříženců pro užitkové chovy a jednak k tvorbě nových linií a plemen. Cílem této metodiky je podat ucelený návod na využití tohoto postupu u ryb v podmínkách českého rybářství ve světle nových poznatků zejména z oblasti populační genetiky.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms