Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2011

Book size: 756,21 kB

ISBN: 978-80-87437-36-0

Odchov střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) v přírodních podmínkách pro vodní toky v Národním parku Šumava

Author:
P. Hartvich, J. Šperl
Category:
Přírodní vědy, technika a zemědělství

Cílem technologie je podrobně popsat v praxi používaný a odborně i pracovně nenáročný postup odchovu střevlí k produkci plůdku, násady i dospělých ryb v horských podmínkách Šumavy pro vysazování do vybraných lokalit přítoků i nádrží v příslušné části povodí vymezené rybářskými revíry.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms