Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2011

Book size: 724,25 kB

ISBN: 978-80-87437-35-3

Last update: 29. 6. 2023

Book format: PDF

Umělý a poloumělý výtěr okouna říčního (Perca fl uviatilis) používaný k masové produkci embryí

Author:
T. Policar, S. M. H. Alavi, V. Stejskal, J. Křišťan, J. Kouřil

Cílem této práce bylo popsat, provést a v praxi ověřit technologii masové produkce embryí okouna říčního, která byla získána hormonálně stimulovaným umělým a poloumělým výtěrem generačních ryb pomocí komerčního hormonálního přípravku Supergestranu.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms