Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2011

Book size: 793,21 kB

ISBN: 978-80-87437-33-9

Last update: 29. 6. 2023

Book format: PDF

Technologie chovu ryb v recirkulačním systému dánského typu v podmínkách ČR

Author:
M. Buřič, J. Kouřil

Cílem této technologie je proto srozumitelně referovat o přínosu nové technologie chovu lososovitých ryb v recirkulačním systému dánského typu, a tím potvrdit její funkčnost a využitelnost v našich zeměpisných podmínkách. Výsledky praktického zhodnocení by měly přispět k porovnání získaných vědeckých poznatků v souvislosti s inovačními technologiemi v akvakultuře, konkrétně k rozvoji moderních intenzivních metod chovu ryb a ukázat novou cestu vývoje pro zvýšení konkurenceschopnosti českého rybářství v Evropě.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms