Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2011

Book size: 780,44 kB

ISBN: 978-80-87437-30-8

Last update: 30. 6. 2023

Book format: PDF

Kvalitní a vyrovnaná produkce rychleného plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) v rybnících

Author:
T. Policar, M. Bláha, J. Křišťan, V. Stejskal

Cílem technologie bylo komplexně popsat, realizovat a ověřit efektivitu odchovu larev a juvenilních ryb (rychleného plůdku) candáta obecného v provozních podmínkách vybraných rybářských produkčních podniků ČR. Prvořadým cílem bylo prakticky ověřit možnost masové produkce gamet pomocí stávajících experimentálně ověřených postupů umělé reprodukce u generačních ryb candáta.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms