Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2010

Book size: 11,91 MB

ISBN: 978-80-87437-02-5

Last update: 30. 6. 2023

Book format: PDF

Determinace poranění ryb kormoránem velkým a ostatními rybožravými ptáky

Author:
J. Kortan, Z. Adámek

Na zohledňování sekundárních ztrát (zraňování a stresování) při stanovení škod na rybích obsádkách a společenstvech způsobených kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo sinensis) zatím neexistuje žádná vědecky podložená metoda. Účelem této publikace není předložení jednotného postupu výpočtu takto způsobených ztrát, ale vytvoření „klíče“ podle kterého by mělo být v praxi možné spolehlivě identifikovat poranění kormoránem a dalšími rybožravými ptáky.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms