Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Přírodní vědy, technika a zemědělství

Release date: 2010

Book size: 926,43 kB

ISBN: 978-80-87437-12-4

Last update: 30. 6. 2023

Book format: PDF

Technologie hromadné indukce triploidie u lína obecného (Tinca tinca) v provozních podmínkách rybích líhní

Author:
M. Flajšhans, M. Rodina, V. Kašpar, R. Luhan

Cílem technologie bylo ověřit možnost hromadné indukce triploidie u lína obecného v provozních podmínkách rybí líhně s optimalizací výnosu triploidního váčkového plůdku pro potřeby nasazení plůdkových výtažníků. Optimalizace spočívala v dosažení maximálního procenta indukovaných triploidů v potomstvu ve stadiu váčkového plůdku při maximalizaci procenta oplozenosti jiker a líhnivosti plůdku vůči kontrole.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms