Všechny publikace
Celkem je k dispozici 38 publikací

Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní…
Jarmila Ichová
Zdarma
Cvičebnice z lineární algebry
Lenka Zalabová, Eva Lálová
Zdarma
Vybrané úlohy řešené na počítači: diskrétní a…
Jan Valdman
Zdarma
Kyberšikana
Renata Švestková, Ladislav Soldán, Martin Řehka
Zdarma
Mediátorství v sociální práci
Martina Ramešová
Zdarma
Státní a nestátní sektor v oblasti migrace a…
Světlana Porsche
Zdarma
Kulturní, historické a sociální souvislosti migrace
Světlana Porsche
Zdarma
Řízení organizací sociální práce
Jan Molek
Zdarma
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením
Kolektiv autorů
Zdarma
Sociokulturní a náboženská specifika menšin
Ruslan Zassiedko
Zdarma
Lidská práva a dilemata v sociální práci ve vztahu k…
Jana Borská, Jana Stejskalová, Jitka Vacková
Zdarma
Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky pro sociální…
Renata Švestková
Zdarma
Sociální práce se seniory
Kolektiv autorů
Zdarma
Lidská práva v oblasti migrace a integrace menšin i…
Lenka Rosková, Veronika Záleská, Jitka Vacková
Zdarma
Metodika zpracování bakalářské práce
Miluše Vítečková
Zdarma
Dějiny islámského umění
Klapetek Martin
Zdarma
Základy hydrochemie - návody pro laboratorní cvičení
Olga Valentová, Jana Máchová, Hana Kocour Kroupová
Zdarma
Vodní toxikologie pro rybáře
J. Velíšek, Z. Svobodová, J. Blahová, J. Máchová a kol.
Zdarma
Praktika v rybníkářství
Pavel Hartman, Ján Regenda
Zdarma
Biologie a chov raků
Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek, Miloš Buřič a kol.
Zdarma
Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek
Zdarma
Kvalita a gastronomie ryb a rybích výrobků
Sabine Sampels, Eduard Levý, Jan Mráz, Pavel Vejsada, Tomáš Zajíc
Zdarma
Fishery in Open Waters
Tomáš Randák, Ondřej Slavík, Jan Kubečka, Zdeněk Adámek a kol
Zdarma
Applied Hydrobiology
Zdeněk Adámek, Jan Helešic, Blahoslav Maršálek, Martin Rulík
Zdarma