Všechny publikace
Celkem je k dispozici 43 publikací

CLIL na střední škole - angličtina a fyzika - učitel

Dagmar Šimková, Jana Kalová

Zdarma
Vybrané kapitoly z didaktiky geografie (1. část)

Roman Kneifl

Zdarma
Experimentální metody v biochemii

Ivana Kutá Smatanová

Zdarma
Algebra

Lenka Zalabová

Zdarma
Nápady a inspirace pro mimoškolní akce a vícedenní…

Jarmila Ichová

Zdarma
Cvičebnice z lineární algebry

Lenka Zalabová, Eva Lálová

Zdarma
Vybrané úlohy řešené na počítači: diskrétní a…

Jan Valdman

Zdarma
Kyberšikana

Renata Švestková, Ladislav Soldán, Martin Řehka

Zdarma
Mediátorství v sociální práci

Martina Ramešová

Zdarma
Státní a nestátní sektor v oblasti migrace a…

Světlana Porsche

Zdarma
Kulturní, historické a sociální souvislosti migrace

Světlana Porsche

Zdarma
Řízení organizací sociální práce

Jan Molek

Zdarma
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením

Kolektiv autorů

Zdarma
Sociokulturní a náboženská specifika menšin

Ruslan Zassiedko

Zdarma
Lidská práva a dilemata v sociální práci ve vztahu k…

Jana Borská, Jana Stejskalová, Jitka Vacková

Zdarma
Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky pro sociální…

Renata Švestková

Zdarma
Sociální práce se seniory

Kolektiv autorů

Zdarma
Lidská práva v oblasti migrace a integrace menšin i…

Lenka Rosková, Veronika Záleská, Jitka Vacková

Zdarma
Metodika zpracování bakalářské práce

Miluše Vítečková

Zdarma
Dějiny islámského umění

Klapetek Martin

Zdarma
Základy hydrochemie - návody pro laboratorní cvičení

Olga Valentová, Jana Máchová, Hana Kocour Kroupová

Zdarma
Vodní toxikologie pro rybáře

J. Velíšek, Z. Svobodová, J. Blahová, J. Máchová a kol.

Zdarma
Praktika v rybníkářství

Pavel Hartman, Ján Regenda

Zdarma
Biologie a chov raků

Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek, Miloš Buřič a kol.

Zdarma