Společenské a humanitní vědy
18 publications are available

Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí:…

Petr Bauman

150 Kč
Úvod do problematiky duševního vlastnictví

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, JUDr. Martin Slobodník, Ing. Pavla Matulová, Ph.D., Ing. Petr Zdřálek, Ph.D., Mgr. Jan Černý

Free
Metodika zpracování bakalářské práce

Miluše Vítečková

Free
Lidská práva v oblasti migrace a integrace menšin i…

Lenka Rosková, Veronika Záleská, Jitka Vacková

Free
Sociální práce se seniory

Kolektiv autorů

Free
Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky pro sociální…

Renata Švestková

Free
Lidská práva a dilemata v sociální práci ve vztahu k…

Jana Borská, Jana Stejskalová, Jitka Vacková

Free
Sociokulturní a náboženská specifika menšin

Ruslan Zassiedko

Free
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením

Kolektiv autorů

Free
Řízení organizací sociální práce

Jan Molek

Free
Kulturní, historické a sociální souvislosti migrace

Světlana Porsche

Free
Státní a nestátní sektor v oblasti migrace a…

Světlana Porsche

Free
Mediátorství v sociální práci

Martina Ramešová

Free
Kyberšikana

Renata Švestková, Ladislav Soldán, Martin Řehka

Free
Kritické a tvořivé myšlení: není to málo?

Petr Bauman (ed.)

Free
Než budete číst Bibli podruhé

Adam Mackerle

Free
Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací

Tomáš Veber, Petr Bauman

Free
JU - DEMO

Code Creator, s.r.o.

Free